Region Ruda
Bohdíkov Bušín Jakubovice Janoušov Janoušov Ruda nad Moravou
Zpět Valná hromada 17.6.2019 v 15 hod.
03.06.2019

Svazek obcí regionu Ruda svolává dne 17. 06. 2019 v 15:00 hod. řádnou VALNOU HROMADU

Místo konání: zasedací místnost OÚ Ruda nad Moravou.

Program:
1. Kontrola usnesení z minulé VH
2. Zpráva o činnosti předsednictva DSO
3. Účetní závěrka DSO za rok 2018
4. Závěrečný účet DSO za rok 2018
5. Rozpočtová změna č.1
6. Různé


Přílohy: Pozvánka |

  © 2019   Region Ruda   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti